ANASAYFA

   Tarihçe

   Coğrafya

   Ekonomi

   Turizm

   Eğitim - Kültür

   Köylerimiz

   Ozanlarımız

   Efsaneler

   Atlas 'ta  Posof

   Telefon  Rehberi

   Posof  Kafkas  Balı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 Tarım:


İlçenin sınır ilçesi olması, büyük yerleşim merkezlerine uzak oluşu, arazinin yetersiz ve dağınık olması sebebiyle kalkınma hızı çok düşük ve tamamen tüketici yapıya sahiptir. Halkın geçim kaynağı tarıma dayalı olmakla beraber, geçim standardı için yeterli değildir.

Toprak 1955 yıllarına kadar kara sabanla, daha sonra döner pullukla hayvan gücüyle işlenmiştir. İlçeye ilk traktör 1969 yılında girmiş, 1975 yılından sonra hızla artan traktör sayısı 633’e yükselmiştir. Halen toprağın % 60’ı kadarı traktörle sürülmektedir. Ekim işlerinde bir gelişme yoktur. Ancak verimi artırıcı olarak kimyasal gübre kullanılmaktadır. İlçe genelinde ekilebilir arazi 12.082 hektar olup, bu arazinin % 15.5’i sulanabilir durumdadır. Yeterli sulama ilkel olarak yapılmaktadır. İlçemizde har hangi bir sanayi kuruluşu yoktur. Bu sebepledir ki halk geçimini sağlamak için 1963 yılına kadar yurt içinde muhtelif bölgelerde inşaatlarda geçici işçi olarak çalışmışlardır.

1963 yılında başlayan yabancı ülke işçiliği ilçenin tek ekonomik kaynağı haline gelmiştir. Halen yurtdışında 3000’e yakın işçimiz bulunmaktadır. Memuriyet ve yurtiçi işçiliği ilçede amaçlanan 2. Ekonomik kaynak olarak göze çarpar. Yurtiçi yurtdışı işçilerinin ilçe ekonomisine katkıları büyüktür.

İlçemizde 25.307 adet büyükbaş hayvan, 2.381 adet küçükbaş hayvan, 23.200 adet kümes hayvanı bulunmaktadır. Hayvancılık halen iptidai posofum com usullerle yapılmaktadır. Bunların % 70 melez ve kültür ırkıdır.

İlçemizde yıllık ürün olarak 840 ton elma, 4 Ton Ceviz, 4 ton Erik, 84 ton Armut, 2 ton Vişne, üretilmekte olup bunlar toplam 230 hektar meyve bahçeleri alanını oluşturmaktadır. Ayrıca baklagiller üretimi olarak ta 5 ton üretim yapılmaktadır. Yem bitkisi yonca, korunga ve fiğ üretimi daha ağırlıklı yapılmaktadır.

İlçemiz hava şartlarının seracılığa müsait olmasına rağmen bu yıla kadar seracılık yapılmamıştır. Tarım İl Müdürlüğü ve Kaymakamlığımız imkanları ile seracılığı teşvik amacı ile 2 adet sera kurulmuş olup, faaliyete geçirilmiştir.

İlçemizin iklimi ve bitki örtüsü arıcılığa çok müsait olduğundan Kafkas ırkı arıcılığı yapılmaktadır. Arıcılık fenni şartlarda yapılmaktadır. İlçe genelinde 5.600 arı kovanı bulunmaktadır. Ardahan Arıcılık Ana Arı üretme istasyonunca İlçemizde Kafkas Ana Arı saflaştırma projesi adı altında ana arı üretimi yaptırılarak ilçemizdeki tüm arı kovanları tektek kontrol edilerek melez ana arılar saf Kafkas ana arısı ile değiştirilecektir. 2001 yılı içerisinde 4526 adet arı kovan kontrol edilmiş 70l adet melezleşmiş arı kovanı tespit edilerek 300 adet arı kovanının anası saf Kafkas ana arısı ile değiştirilmiştir.

İlçemizde 3 adet köy kalkındırma kooperatif mevcut olup, bu kooperatiflerin 2 si faal çalışır, diğeri ise faaliyete geçme aşamasındadır. Ayrıca ilçemizde T.C. Ziraat Bankası Şubesi bulunmaktadır. 2000 yılında 356 çiftçiye 3704 besi hayvanı için toplam 76.672.800.000 Tl. kaba yem desteklemesi yapılmıştır. 2001 yılında ise 95l çiftçiye 55.l00 dekar destekleme alnı için toplam 55l.087.890.000 TL. Doğrudan gelir desteği ödenmesi yapılacaktır.

Ormancılık:

İlçemizin 8685 hektarlık alanı ormanlık örtüsü ile kaplıdır. İlçemizde 1 Orman İşletme Şefliği olup, işletme şefliğimizce 1998 yılında 545.731 m3 tomruk, 250 ster istihsal edilmiştir. 1999 yılında sayım yapılmamıştır. İşletme şefliğince 2000 yılında 570 m3 tomruk, 400 ster yakacak odun, 60 ster lif yonga odunu, 7 M3 maden direk üretimi yapılmış, istihsal üretimi 2001 yılı içerisinde 5l3 M3 tomruk, 30 ster odun, l0 M3 maden direği ve 30 ster kazık, 231ster yakacak odun 2 M3 sanayi odunu üretilmiş olup, üretime devam edilmektedir. İlçe genelinde ağaçlandırma çalışmaları programına alınmıştır.2001 yılında 30 H. Dikim, l0 H. Sürüm, l5 H. Tabii Tensil yapılmıştır.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı:

İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfınca 0l.0l.200l – 31.01200l tarihleri arasında da 801 kişiye 617.500.000 TL giyecek yardımı, 263 kişiye5.983250.000 Tl. yiyecek lardımı,500 kişiye 60.890.000.000 Tl. yakacak,100 kişiye 2.569.995.000.000 TL sağlık yardımı, 9.834 kişiye 100.865.884.000 TL eğitim ve öğretim yardımı, 48 kişiye 11.488.250.000 TL. barınma yardımı, 115 kişiye 7.664.850.000 TL. nakdi para yardımları ile toplam l2.270 kişiye 190.079.729.000 TL. yardım yapılmıştır.    (Posofum.com)

Türkgözü Sınır Kapısı

Posof Türkgözü sınır kapısının açılışı 08 Temmuz 1995 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış, resmi açılış 31–07–1995 tarihinde olmuş, fiilen geçiş 25.11.1995 tarihinde başlamıştır. Yolcu ve yük taşıtlarının giriş-çıkışlarına açık ve birinci sınıf Gümrük İdaresi olarak her türlü ithalat, ihracat, transit ve yolcu işlemleri yapılmakta ve her gün sabah 08.00 akşam 20.00 saatleri arasında olmak üzere 12 saat hizmet yürütülmektedir.

Gümrük sahamız Posof ve kamu Binalarını Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yaptırılan mevcut durumu ilede yer yer bozulan ihata duvarı ile çevrilidir. Saha içerisinde Türkgözü Kara Hudut Kapısı Emniyet Amirliği, Türkgözü Gümrük Müdürlüğü, Türkgözü Gümrük Muhafaza Müdürlüğü,  Tekele ait Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazası, Ulaştırma Müdürlüğü, Mal Müdürlüğü Gümrük Saymanlığı, İl Tarım Müdürlüğüne ait dezenfekte işleri yapan birim ve kara hudut kapısı sağlık denetleme merkezi bulunmaktadır.

Sahadaki her birim kendi mevzuatı dâhilinde görevini yapmakla yükümlüdür. Sahadaki birimler arasındaki koordinasyon ve eşgüdüm Türkgözü Kara Hudut Kapısı Mülki İdare Amirliği tarafından sağlanmaktadır.

Posof Türkgözü sınır kapısında Gümrük Müdürlüğünde; 1 Gümrük Müdürü V, 1 Şef, 3 Gümrük Muayene Memuru ve 2 Gümrük Memuru olmak üzere7 Memur; Gümrük Muhafaza Müdürlüğünde, 1 Gümrük Muhafaza Müdürü,  l Gümrük Muhafaza Bölge Amiri, 2 Gümrük Muhafaza Kısım Amiri, 4 Gümrük Muhafaza Memuru olmak üzere toplam 8 Memur görev yapmaktadır. Kara Hudut Kapısı Emniyet Amirliğinde 1 Komiser Yardımcısı, 6 Polis Memuru ile görev yapmaktadır. Ayrıca Kara Ulaştırma Müdürlüğünde 1 Şef görev yapmaktadır.

Türkgözü Sınır Kapısı Sağlık Denetim merkezinde sözleşmeli 3 sağlık memuru ve 1 hemşire görev yapmaktadır.

Posof Türkgözü Sınır Kapısından 1 OCAK 2004 – 31 ARALIK 2004 tarihleri arasında 3011 yerli yolcu, 7284 yabancı yolcu olmak üzere toplam 10.295 yolcu girişi, 1785 yerli yolcu, 5219 yabancı yolcu çıkışı olmak üzere toplam 7004 yolcu çıkışı yapılmıştır. Ayrıca yine bu tarihler arasında 2182 araç giriş, 2579 araç çıkış yapılmıştır. 1 OCAK 2005–01 HAZİRAN 2005 tarihleri arasında 2798 yerli yolcu, 3566 yabancı yolcu girişi olmak üzere toplam 6364 yolcu girişi, 1247 yerli yolcu, 2461 yabancı yolucu çıkışı oylamak üzere 3708 toplam yolcu çıkışı olmuştur. Yine bu tarihler arasında da 2256 araç girişi, 678 adet araç çıkışı yapılmıştır. 

Posof Türkgözü sınır kapısından ihraç edilen muhtelif mal türlerinden en çok Çimento, Lambiri, Alçı, Alçıpan ve fayans pvc, un gibi mallar ile iş makinesi olarak vinç, ekskavatör, kazıyıcı-yükleyici ile gıda maddesi olarak makarna, tuz, soğan ve patates ihracı, Dişli ve redüktör yağı ithalatı yapılmaktadır.

Posof Türkgözü Gümrük kapısından ithal ve ihraç edilen mal türleri ve miktarları günlük değişmektedir.

Hudut İş ve İşlemleri

İlçemizin Gürcistan Cumhuriyeti ile sınırlarının uzunluğu 77 Km olup, bu sınır 205 numaralı sınır taşından 274 numaralı sınır taşına kadar olan bölgeyi kapsar. Bölgenin güvenliği merkezi Çıldır’da bulunan 7. Piyade Hudut Taburuna 1. Piyade Hudut Bölüğü ve bölüğümüze bağlı 3 karakol tarafından sağlanmaktadır. Hudut bölüğümüz ve karakollarında 1 yüzbaşı 1 üsteğmen ve 5 asteğmen, 4 astsubay ve 8 uzman çavuş görev yapmaktadır. 1937 yılında Rusya ile yapılan antlaşma gereği 77 km lik sınır boyunda meydana gelebilecek olaylar hudut komiserleri veya hudut komiser muavinleri başkanlığındaki heyetler arasında yapılacak protokollerle çözümlenmektedir.

Antlaşma gereği her olay vukuunda fakat her halükarda 2 ayda bir protokol yapılması gerekmektedir. Karşılıklı anlayış ve dostluk anlayışı üzerinde devam eden görüşmelerde şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşılmamıştır.

Görüşmeler bir karşı taraf topraklarında bir de bizim taraf topraklarında olmak üzere sıra ile yapılmaktadır. Protokol görüşmelerimiz aksi bir durum olmadıkça Türkgözü Hudut kapımızda bulunan protokol binasında yapılmaktadır.

1977 yılında yapılan protokolde sınır taşlarımızın yerleri belirlenmiş ve iki yılda bir bakım ve onarımlarının yapılması yükümlülüğü getirilmiştir. En son 1999 yılında bakım ve onarımı yapılan sınır taşlarımızın bu sene tekrar yapılması için karşılıklı görüşmelerimiz devam etmektedir.(posof.gov.tr)