ANASAYFA

   Tarihçe

   Coğrafya

   Ekonomi

   Turizm

   Eğitim - Kültür

   Köylerimiz

   Ozanlarımız

   Efsaneler

   Atlas 'ta  Posof

   Telefon  Rehberi

   Posof  Kafkas  Balı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Posof İlçesi Doğu Anadolu Bölgesindedir. Ardahan iline bağlıdır. Ardahan ilinin kuzey kısmında yer alır. Toprakları batıda Gürcistan Cumhuriyetine bağlı Acara, Batum Özerk Cumhuriyeti, Doğu ve Kuzeyden Gürcistan Cumhuriyeti, Güneyden Damal İlçesi, Batıda ise Artvin iline bağlı Şavşat İlçesi ile çevrilmiştir.

Gürcistan Cumhuriyeti ile sınırlarımızın uzunluğu 77 Km olup, bu sınır 205 nolu sınır taşından 274 nolu sınır taşına kadar olan bölgeyi kapsar. Posof İlçesi 42 derece 30 dakika kuzey enlemleri ile 42 derece 43 dakika doğu boylamları üzerinde yer alır. Posof İlçesi deniz seviyesinden 1583 metre yüksekliğinde olup; yüzölçümü 606 Km2dir.

Posof İlçesinin orta kesimlerini Posof çayı vadisinin çevresindeki düzlükler kapsar. Bu vadiyi çeviren yüksek dağlar ise 3000 metreyi aşar. Tarıma elverişli olan toprakların oranı % 48.2’dir. Posof yöresini Güney Batıdan sınırlayan ve Yanlızçam dağlarının uzantısı olan Secedil Dağının doğu eteklerinden başlayan Posof çayı vadisi kuzey doğu yönünde uzanır.

Daha sonra biraz genişleyen vadi tabanı Karadeniz yönünden açılır diğer küçük vadi kanalları ile büyür. Bu vadi tabanları Posof’un verimli alanlarıdır.

Türkiye geneline göre yüksek ve soğuk olan bu yöre bir ölçüde Karadeniz ikliminden etkilenmektedir. Böylece çöküntü alanında ve vadi tabanlarında posofum com yer alan küçük tarım alanları iklimin sert etkilerinden korunabilmektedir.

Posof İlçesi Ardahan iline bağlı olmasına rağmen Ardahan’da görülen sert kara iklimi görülmez. İklim yönünden daha çok Karadeniz iklimini andırır. Kışları Doğu Anadolu Bölgesi ve Ardahan kadar sert geçmez. Yazları Ardahan iline göre biraz daha sıcak geçmektedir.

Bunun sebebi bir yandan görülmez kara iklimi ve Karadeniz iklimi, diğer taraftan Ahıska dolaylarında görülen ılıman iklim yöre üzerinde etkilidir.

Posof İlçesi Ardahan ilinin diğer ilçelerini aksine bir Karadeniz ilçesi görünümünü arz eder. Bu yüzden gür bir bitki örtüsüne sahiptir. Yılın büyük bir bölümünde bitki örtüsü yeşilliğini muhafaza eder. İlçenin bitki örtüsü coğrafi özelliği bulunduğu yöreye göre şekillenmiştir.

İlçe doğal orman alanı içerisinde kalmaktadır. Bu ormanları meşe, çam, köknar, ladin, kayın, kara ağaç, gürgen ve yabani fındık ağaçları oluşturur.

İlçemizde modern bir tarım çalışması yapılmamakla birlikte çeşitli tarım ürünleri yetiştirilir. Bunlardan arpa, buğday, çavdar, baklagillerden; fasulye, mısır, meyvelerden; elma, armut, erik, kiraz, vişne ve ceviz sebzelerden; patates, lahana, salatalık, marul, soğan gibi ürünleri sayabiliriz.

İlçemizin güneyinde Ilgar Dağı, batısında ise Arsiyan Dağı yükselmektedir. İlçemizin en büyük çayı Posof çayıdır. Posof çayı secedil dağından doğup bir miktar Türkiye-Gürcistan sınırı çizerek, Ahıska yöresinde Kura ırmağına karışarak Hazar Denizine dökülür.

İlçemizin sınırları içerisinde birkaç tane irili ufaklı göl bulunmaktadır. İlçemizin en büyük gölü yanı başındaki köyden ismini alan Alabalık gölüdür. Bu gölümüzden tabii alabalık yetiştirme çalışmaları yapılmaktadır. (Posofum.com)